బతుకంతా నీ కోసం.. పరితపిస్తూ జీవించా.. ఎదురు చూపులు చూస్తూ.. ఎందరినో ప్రేమించా..

Saturday, April 9, 2016

కలల అక్షరం


నన్నొక మొక్కను చేయండి
మీ ఇంటిముందు పువ్వునవుతాను
నన్ను ఊయలలూపి చూడండి
మీ కంటి ముందు పసిపాప నవ్వునవుతాను
నన్ను దేవుణ్ణి మాత్రం చేయకండి
ముక్కోటి దేవతలతో
విసిగిపోయాను
వెలివేయబడ్డాను
నన్నొక గోడను చేయండి
ఒక వాక్యమై నిలదీస్తాను
నన్నొక పిడికిలి చేయండి
నలుగురి కోసం నినదిస్తాను
నన్ను మతాల మంత్రనగరికి పంపకండి
నన్ను తీవ్రవాదిని చేసి చంపకండి
నా చుట్టూ గిరి గీయకండి
నేనెవరి గూట్లో ఇమడలేను
నన్నొక అడవిలో వదిలేయండి
అగ్నిపూల వనమవుతాను
సీతాకోక చిలుకల రెక్కలు విరిచి
స్వేచ్చ గురించి మాట్లాడకండి
నన్ను కొత్త కోకిలను చేయండి
చైతన్య చైత్ర గీతమవుతాను
నా హక్కుల గొంతు కోయకండి
నా పాటల పురిటి నొప్పులు వినండి
నన్ను జైల్లో బంధించకండి
నేనీ దేశపు ఆత్మగౌరవాన్ని !
నా కలాన్ని విరిచేయకండి
నేనొక కలలుగనే అక్షరాన్ని
నన్ను హిమాలయాల మీద చూడండి
నేనొక జెండానై రెప రెపలాడతాను 
-ఎండ్లూరి సుధాకర్
March 2016
నవ్య వార పత్రిక (ఆంధ్రజ్యోతి)

Monday, April 13, 2015

నా'వర్గీకరణ వ్యధ' కవిత'సారంగ' లో చదవండి .
http://magazine.saarangabooks.com/2015/04/13/%E0%B0%B5%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%97%E0%B1%80%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B0%A3-%E0%B0%B5%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%A5/Friday, March 11, 2011

జాషువా


ఇచ్చోటనే కదా ! 
నీ చక్కని  విగ్రహం
ముక్కలై పోయింది
నీ విగ్రహమే కాదు 
కారల్ మార్క్స్  బొమ్మని కూల గొట్టి 
కాలు పెట్టిన వాడి కాళ్ళకు 
అమెరికా నమస్కరించినట్టుంది 
గబ్బిలాన్ని పట్టుకుని  రెక్కలు విరిచి 
ముక్కలు చేసినట్టుంది 
నువ్వు వినుకొండలో ఉండకుండా 
ట్యాంకు బండు దాకా ఎందుకొచ్చావు?
రోమ్ లాంటి నగరం
తగల బడటానికే తప్ప
తల దాచుకోవటానికి కాదు 
నగరం లో రాతి విగ్రహమై 
'నవయుగ కవి చక్రవర్తి' వై   
సగర్వంగా జీవిస్తున్నావనుకున్నాను
దిక్కులేకుండా దీనంగా 
దెబ్బతింటావనుకోలేదు  
నీ 'ఫిరదౌసి' బతికుంటే 
కంట నీరు పెట్టుకుని 
మసీదు గోడల మీద కాదు 
ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయ  కుడ్యాల మీద 
విషాద పద్యాలు రాసి ఉండేవాడు 
నిన్ను కూల గొట్టిన కులీను డెవడో
కుల హీనుడెవడో   
తెలిసినవాడే 
తెలుగు వాడే అయ్యుంటాడు 
ప్రజల నాల్కల మీద 
పట్టం కట్టుకున్న పాదుషా!
అభిమానుల గుండెల్లో 
ఆకాశమంత పద్యమై నిలిచిన
నీ అక్షర రూపాన్ని ఎవడు కూలగొట్ట గలడు?
వంద గొంతులు పిసికి 
వందన సమర్పణ చేసే వాడెవడో   
నీ మీద చెయ్యి చేసుకుని ఉంటాడు 
వెయ్యేళ్ళ తెలుగు సాహిత్యపు 
ఏకైక    దళిత ప్రతినిధివైన నీ మీద 
దానయ్య ఎవడో దాడి చేసి ఉంటాడు 
వీళ్ళేం చేస్తున్నారో 
వీళ్ళకు తెలియదు కనక 
విశ్వ నరుడా !
వీళ్ళను క్షమించు 
రాలింది రాతి ముక్క మాత్రమే 
బాధ పడకు జాషువా !
బంగారు విగ్రహం పెట్టే రోజొస్తుంది. 


  - ఎండ్లూరి సుధాకర్
(10.3.2011 నాడు,  హైదరాబాదు ట్యాంకు బండు మీద  'కవికోకిల గుర్రం జాషువా' విగ్రహం కూలగొట్టిన 
నేపధ్యం లో ...)