బతుకంతా నీ కోసం.. పరితపిస్తూ జీవించా.. ఎదురు చూపులు చూస్తూ.. ఎందరినో ప్రేమించా..

Saturday, April 9, 2016

కలల అక్షరం


నన్నొక మొక్కను చేయండి
మీ ఇంటిముందు పువ్వునవుతాను
నన్ను ఊయలలూపి చూడండి
మీ కంటి ముందు పసిపాప నవ్వునవుతాను
నన్ను దేవుణ్ణి మాత్రం చేయకండి
ముక్కోటి దేవతలతో
విసిగిపోయాను
వెలివేయబడ్డాను
నన్నొక గోడను చేయండి
ఒక వాక్యమై నిలదీస్తాను
నన్నొక పిడికిలి చేయండి
నలుగురి కోసం నినదిస్తాను
నన్ను మతాల మంత్రనగరికి పంపకండి
నన్ను తీవ్రవాదిని చేసి చంపకండి
నా చుట్టూ గిరి గీయకండి
నేనెవరి గూట్లో ఇమడలేను
నన్నొక అడవిలో వదిలేయండి
అగ్నిపూల వనమవుతాను
సీతాకోక చిలుకల రెక్కలు విరిచి
స్వేచ్చ గురించి మాట్లాడకండి
నన్ను కొత్త కోకిలను చేయండి
చైతన్య చైత్ర గీతమవుతాను
నా హక్కుల గొంతు కోయకండి
నా పాటల పురిటి నొప్పులు వినండి
నన్ను జైల్లో బంధించకండి
నేనీ దేశపు ఆత్మగౌరవాన్ని !
నా కలాన్ని విరిచేయకండి
నేనొక కలలుగనే అక్షరాన్ని
నన్ను హిమాలయాల మీద చూడండి
నేనొక జెండానై రెప రెపలాడతాను 
-ఎండ్లూరి సుధాకర్
March 2016
నవ్య వార పత్రిక (ఆంధ్రజ్యోతి)

No comments: